top of page
PSL_2414_edited.jpg

PROFESIONÁLNY PRÍSTUP A SKÚSENOSTI

SLUŽBY v oblasti HYDROGEOLÓGIE

a životného prostredia

GEO_logic_vmodrom02.png

SLUŽBY

Abstract Shape 4

Vykonávame práce v oblasti hydrogeológie a prieskumu
životného prostredia. Špecializujeme sa vo vyhľadávaní zdrojov podzemných vôd a poskytujeme komplexné služby v oblasti výpočtu zásob podzemných vôd.

HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

 • vypracovanie hydrogeologických štúdii za účelom získania zdrojov podzemných vôd

 • projektovanie, riadenie a vyhodnotenie geologicko-prieskumných prác

 • záverečné správy hydrogeologického prieskumu s výpočtom využiteľných množstiev podzemných vôd v kategórii B pre vodárenské zdroje a zdroje podzemných vôd s odoberaným množstvom nad 15 000 m3 ročne

 • hydrogeologické posudky s výpočtom využiteľných množstiev podzemných vôd pre vodárenské zdroje a zdroje podzemných vôd s odoberaným množstvom do 15 000 m3 ročne

 • hydrogeologické posudky pre vsakovanie zrážkových vôd do geologického prostredia

 • hydrogeologické posudky na vplyv čistiarní odpadových vôd na kvalitu podzemných vôd, vrátane posudkov malých domácich ČOV

 • hydrogeologické posudky na povolenie činnosti v ochrannom pásme II. stupňa vodárenských zdrojov

 • overenie výdatnosti zdrojov podzemných vôd na pitné a technické účely so zhodnotením ich kvality

 • návrhy pásiem ochrany vodárenských zdrojov a podmienok hospodárenia v nich

 • posúdenie možnosti získania geotermálnej energie na jednotlivých lokalitách

Glasses of Water
Služby
Well Driller

TERÉNNE MERAČSKÉ PRÁCE

 • datalogermi Solinst na sledovanie hladiny a teploty podzemnej vody vo vrtoch

 • prístrojom WTW Multi 3630 na zisťovanie základných parametrov podzemných a povrchových vôd (konduktivita, pH, teplota, resistivita, nasýtenie kyslíkom)

AKREDITOVANÉ ODBERY PODZEMNÝCH VÔD

REFERENCIE

Abstract Shape 4

Realizujeme pre vás projekty na Slovensku aj v zahraničí. 

Pavčina Lehota - výpočet zásob podzemných vôd

Referencie
Contact

NÁZOV FIRMY

Geo-logic, s.r.o.

IČO: 52778029

DIČ:  2121147798

DIČ DPH:  SK2121147798

SÍDLO

Pod Stráňami 4525/35

031 01 Liptovský Mikuláš

TELEFÓN

+421 907 943 328

(Spišská Nová Ves)

+421 907 395 969 (Liptovský Mikuláš)

EMAIL

PLATOBNÉ ÚDAJE

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.,               Tomášikova 48, 832 37, Bratislava

Názov účtu: Geo-logic, s.r.o.

Číslo účtu: 5165804181 / 0900

IBAN: SK26 0900 0000 0051 6580 4181

BIC SWIFT: GIBA SKBX

KONTAKTUJTE NÁS

Pošlite nám svoj dopyt:

Ďakujeme za Vašu správu.

bottom of page